1573 hadisden, 4 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Ebû Bürde"nin, babasından naklettiğine göre… Resûlullah (sav) başını gökyüzüne kaldırmış, ki sıklıkla başını gökyüzüne doğru kaldırırdı, sonra da şöyle buyurmuştur:

“Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir…”

(M6466 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 207)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir.”

(M5794 Müslim, Selâm, 106)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Hz. Âişe anlatıyor: Resûlullah (sav) zamanında güneş tutuldu. (Bunun üzerine) Resûlullah (sav) insanlara namaz kıldırdı... Sonra güneş (eski hâline dönüp) açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah"a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

“Güneş ve ay, Allah"ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah"ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin...”

(B1044 Buhârî, Küsûf, 2; M2089 Müslim, Küsûf, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Bilâl b. Yahyâ b. Talha b. Ubeydullah"ın, babası aracılığıyla dedesi Talha b. Ubeydullah"tan naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) hilâli gördüğünde şöyle derdi:

“Allah"ım! Hilâli üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslâm ile doğur. (Ey hilâl!) Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah"tır.”

(T3451 Tirmizî, Deavât, 50)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313