1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Dünya: Âhiretin Tarlası

İmrân b. Husayn anlatıyor: Peygamber"in (sav) yanındaydım… (yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere) Allah Resûlü (sav) şöyle buyurarak cevap vermiştir:

“Önce Allah vardı; O"ndan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra O, gökleri ve yeri yarattı.”

(B7418 Buhârî, Tevhîd, 22)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 337 - 338 - 339


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Dünya: Âhiretin Tarlası

Ebû Saîd (el-Hudrî) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) minbere oturdu, (kendisini kastederek) şöyle buyurdu:

“Allah bir kulunu, dünya nimetleri ile kendi katındakiler arasında serbest bırakmış, o da Allah katındakileri tercih etmiştir.”

(M6170 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 337 - 338 - 339


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Dünya: Âhiretin Tarlası

Ebû Zerr"in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zâhid olmak (dünyaya rağbet etmemek), kişinin helâl olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zâhid olmak, elinde olan şeylere, Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir...”

(İM4100 İbn Mâce, Zühd, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 337 - 338 - 339


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Dünya: Âhiretin Tarlası

Câbir b. Abdullah"ın naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi ( sorumluluğunuzunbilincinde) olun ve dünyevî isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir, rızkı gecikse bile! Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevî isteklerinizde mutedil davranın. Helâl olanı alın, haram olanı terk edin.”

(İM2144 İbn Mâce, Ticâret, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 337 - 338 - 339


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Dünya: Âhiretin Tarlası

Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor:

“Allah Resûlü (sav) omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: "Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol!"

(B6416 Buhârî, Rikâk, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 337 - 338 - 339