1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

İyâz b. Hımâr el-Mücâşiî"den rivayet edildiğine göre,

bir gün Resûlullah (sav) hutbesinde şöyle buyurdu:

“Bilin ki Rabbim, bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. (O [cc] şöyle buyurdu): Bir kula verdiğim her mal helâldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini hanîf olarak yarattım…”

(M7207 Müslim, Cennet, 63)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber"e (sav) “Yüce Allah"ın en çok sevdiği din hangisidir?” diye soruldu. O da şöyle buyurdu:

“Kolay olan hanîflik dinidir.”

(EM287 Buhârî,el-Edebü"l-müfred , 108; HM2107 İbn Hanbel, I, 236)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve ibadetinize devam edin).”

(B39 Buhârî, Îmân, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Temîm ed-Dârî anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) “Din samimiyettir.” buyurdu. Biz “Kime karşı?” diye sorduk. Bunun üzerine o, “Allah"a, kitabına, Resûlü"ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı samimi olmaktır).” buyurdu.

(M196 Müslim, Îmân, 95; D4944 Ebû Dâvûd, Edeb, 59)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Câbir b. Semüre es-Süvâî, Resûlullah"ı (sav) Veda Haccı"nda şöyle derken işittiğini anlatıyor:

“Bu din kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenler ise ona zarar veremezler.”

(HM21245 İbn Hanbel, V, 100)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357