1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah"ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.”

(HM8697 İbn Hanbel, II, 360)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Hz. Âişe"nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Biriniz yemek yiyeceği zaman "Bismillâh" (Allah"ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, "Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî" (Başında da sonunda da Allah"ın adıyla) desin.”

(T1858 Tirmizî, Et"ıme, 47)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Câbir b. Abdullah"ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”

(D3731 Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Berâ"dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) yatağına yattığında,

Allâhümme bismike ahyâ ve bismike emût ” (Allah"ım! Senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm. ) buyurur; uykudan uyandığında da “Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba"de mâ emâtenâ ve ileyhi"n-nüşûr ” (Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah"a hamdolsun; diriltmek yalnız ona mahsustur. ) buyururdu.

(M6887 Müslim, Zikir, 59)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

İbn Ömer"in naklettiğine göre, cenaze kabre konulurken Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi:

Bismillâhi ve alâ milleti Resûlillâh ” [(Seni) Allah"ın adıyla ve Resûlullah"ın dini üzere (kabre koyuyoruz). ]

(İM1550 İbn Mâce, Cenâiz, 38)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175