1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır/bereketsizdir.”

(İM1894 İbn Mâce, Nikâh, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Hz. Âişe şöyle demiştir:

“Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah"a ki yararlı şeyler O"nun nimetiyle tamamlanır." der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, "Her hâlükârda Allah"a hamdolsun." derdi.”

(İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Enes"ten nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir.”

(İM3805 İbn Mâce, Edeb, 55)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”

(M6932 Müslim, Zikir, 89)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Ebû Mâlik el-Eş"arî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillâh" mizanı doldurur. "Sübhânallâh" ve "Elhamdülillâh" göklerle yer arasını doldururlar...”

(M534 Müslim, Tahâret, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185