1573 hadisden, 4 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.”

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Ebû Zer"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.”

(İM4190 İbn Mâce, Zühd, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler.”

(HM3666 İbn Hanbel, I, 387)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinlebulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar: "Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?" Melekler de "Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı." derler.

(B7429 Buhârî, Tevhîd, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245