1573 hadisden, 468 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Hz. Âdem ve Hz. Nuh: İnsanlığın İki Atası

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Âdem reddetti, zürriyeti de reddetti; Âdem unuttu, zürriyeti de unuttu; Âdem hata etti, zürriyeti de hata etti.”

(T3076 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 25 - 26 - 27


Tarih Ve Medeniyet / Hz. Âdem ve Hz. Nuh: İnsanlığın İki Atası

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“...İnsanlar Âdem"in çocuklarıdır, Âdem ise topraktandır.”

(T3956 Tirmizî, Menâkıb, 74)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 25 - 26 - 27


Tarih Ve Medeniyet / Hz. Âdem ve Hz. Nuh: İnsanlığın İki Atası

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“...Cennete her giren, Âdem"in suretinde olacaktır...”

(B3326 Buhârî, Enbiyâ, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 25 - 26 - 27


Tarih Ve Medeniyet / Hz. Âdem ve Hz. Nuh: İnsanlığın İki Atası

Abdullah b. Amr anlatıyor:

“Hz. Peygamber"e (sav) bir bedevî geldi. (Ashâbdan birisinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikâyet ediyordu)… Bunun üzerine (adamı azarlayan) Resûlullah (sav) döndü, oturdu ve şöyle buyurdu:

“Vefat vakti geldiğinde Allah"ın peygamberi Nuh (as) iki oğlunu çağırdı ve dedi ki: "Size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyorum ve iki şeyi yasaklıyorum: Allah"a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. "Lâ ilâhe illâllâh" demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, lâ ilâhe illâllâh diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da lâ ilâhe illâllâh onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size "sübhânallâhi ve bihamdihî" demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır."

(HM7101 İbn Hanbel, II, 225)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 25 - 26 - 27


Tarih Ve Medeniyet / Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil: Bir Baba Oğulun Tevhid Sınavı

Abdullah b. Amr"ın naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, İbrâhim"i dost edindiği gibi beni de dost edindi. (Bu sebeple) kıyamet günü cennette benim yerim ile İbrâhim"in yeri karşı karşıyadır…”

(İM141 İbn Mâce, Sünnet, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 37 - 38 - 39


Tarih Ve Medeniyet / Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil: Bir Baba Oğulun Tevhid Sınavı

Enes b. Mâlik anlatıyor:

“Bir adam Resûlullah"a, "Ey yeryüzünün en hayırlısı!" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resûlü (sav), "Bu (söylediğin) İbrâhim aleyhisselâmdır." buyurdu.”

(M6138 Müslim, Fedâil, 150)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 37 - 38 - 39


Tarih Ve Medeniyet / Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil: Bir Baba Oğulun Tevhid Sınavı

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği (İbrâhim)dir...”

(T2995 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 37 - 38 - 39


Tarih Ve Medeniyet / Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil: Bir Baba Oğulun Tevhid Sınavı

Câbir"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Mi"rac gecesi) bütün peygamberler bana gösterildi… İbrâhim"i (as) de gördüm. Gördüklerim arasında ona en çok benzeyen —kendisini kastederek— arkadaşınızdır…”

(M423 Müslim, Îmân, 271)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 37 - 38 - 39


Tarih Ve Medeniyet / Hz. Yakub ve Hz. Yusuf: Kıssaların En Güzeli

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yusuf"a (as) güzelliğin yarısı verildi.”

(HM14096 İbn Hanbel, III, 287)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 49 - 50 - 51


Tarih Ve Medeniyet / Hz. Yakub ve Hz. Yusuf: Kıssaların En Güzeli

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

“Resûlullah"a (sav), "Yâ Resûlallah, insanların en üstünü kimdir?" diye soruldu. O da, "(Günahtan) en çok sakınanıdır." diye cevap verdi. "Biz sana bunu sormamıştık." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav),"Öyle ise Allah"ın peygamberi Yusuf"tur." buyurdu.”

(B3490 Buhârî, Menâkıb, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 6 Sayfa 49 - 50 - 51