1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Amr b. Şuayb"ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah, nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever.”

(T2819 Tirmizî, Edeb, 54; HM20176 İbn Hanbel, IV, 438)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Ebû Ümâme"nin naklettiğine göre, Resûlullah"ın (sav) ashâbı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resûlullah (sav), “Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır!” buyurdu.

(D4161 Ebû Dâvûd, Tereccül, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah, kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye (rahmet nazarıyla) bakmaz.”

(M5453 Müslim, Libâs ve zînet, 42; B5783 Buhârî, Libâs, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” Bu söz üzerine bir adam,

“İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır.” deyince Hz. Peygamber (sav), “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir.” buyurmuştur.

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Ebû Saîd anlatıyor:

“Resûlullah (sav) yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek ya da ridâ olsun o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi: "Allah"ım, sana hamdolsun! Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınıyorum."

(T1767 Tirmizî, Libâs, 29; D4020 Ebû Dâvûd, Libâs, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481