1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Hz. Âişe anlatıyor:

“Yanımda ensarın cariyelerinden iki küçük kız Buâs gününe dair (ensarı öven ve düşmanlarını yeren sözlerden oluşan) şarkılar söylüyorlardı. Bu iki küçük kız şarkıcı da değillerdi. Bu esnada Ebû Bekir yanıma girdi ve "Resûlullah"ın (sav) evinde şeytan işi çalgılar ha!" dedi. Bu olay bayram günü yaşanmıştı. Resûlullah (sav) bunun üzerine, "Ebû Bekir! Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır." buyurdu.”

(M2061 Müslim, Îdeyn, 16; B952 Buhârî, Îdeyn, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Enes (b. Mâlik) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (sav) Medine"ye geldiğinde halkın eğlence ile geçirdiği iki gün vardı. Hz. Peygamber: "Bu iki gün(ün özelliği) nedir?" diye sordu. "Câhiliye döneminde o günlerde eğlenirdik." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Fıtır (Ramazan) bayramlarıyla değiştirdi."

(D1134 Ebû Dâvûd, Salât, 239)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Berâ" (b. Âzib) anlatıyor:

“Hz. Peygamber"in (sav) hutbe verirken şöyle buyurduğunu işittim: "Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur."

(B951 Buhârî, Îdeyn, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

İbn Ezher"in azatlı kölesi Ebû Ubeyd anlatıyor:

“Ömer b. Hattâb (ra) ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: "Resûlullah (sav) şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür."”

(M2671 Müslim, Sıyâm, 138; B1990 Buhârî, Savm, 66)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ramazan, oruca başladığınız gün; Ramazan Bayramı, orucu bitirdiğiniz gün; Kurban Bayramı da kurban kestiğiniz gündür.”

(T697 Tirmizî, Savm, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505