1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Câbir (b. Abdullah) anlatıyor:

“Bir adam Hz. Peygamber"e (sav) gelerek, "Ey Allah"ın Resûlü! (Cennet ve cehennemi) gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resûlü,

"Allah"a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer; Allah"a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu.”

(M269 Müslim, Îmân, 151)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez.”

(M266 Müslim, Îmân, 148; T1998 Tirmizî, Birr, 61)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Resûlullah"a (sav), "İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir?" diye soruldu. Resûlullah, "Allah"tan sakınmak (takva) ve güzel ahlâktır." buyurdu. "İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir?" diye soruldu. Resûlullah, "Ağız/dil ve cinsel organdır." diye cevap verdi.

(T2004 Tirmizî, Birr, 62; İM4246 İbn Mâce, Zühd, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Abdullah (b. Mes"ûd) (ra) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz, doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında "doğru/sıddîk" olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında "yalancı/kezzâb" olarak tescillenir.”

(B6094 Buhârî, Edeb, 69)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.”

(B6487 Buhârî, Rikâk, 28; M7130 Müslim, Cennet, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637