1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Sağlık: En Büyük Nimet

Seleme b. Ubeydullah b. Mihsan el-Hatmî"nin, sahâbî olan babasından rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir.”

(T2346 Tirmizî, Zühd, 34)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 437 - 438 - 439


Tarih Ve Medeniyet / Ağız ve Diş Temizliği: Peygamberlerin Ortak Sünneti

Ebû Eyyûb"un naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.”

(T1080 Tirmizî, Nikâh, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 449 - 450 - 451


Tarih Ve Medeniyet / Ağız ve Diş Temizliği: Peygamberlerin Ortak Sünneti

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Diş temizliği konusunda size çok telkinde bulunduğumu (biliyorsunuz)!”

(N6 Nesâî, Tahâret, 6)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 449 - 450 - 451


Tarih Ve Medeniyet / Ağız ve Diş Temizliği: Peygamberlerin Ortak Sünneti

Mikdâm b. Şureyh"in naklettiğine göre, babası (Şureyh b. Hânî) şunları anlatmıştır:

“Âişe"ye, "Peygamber (sav) evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı?" diye sordum. "Misvak kullanırdı." dedi.”

(M590 Müslim, Tahâret, 43)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 449 - 450 - 451


Tarih Ve Medeniyet / Ağız ve Diş Temizliği: Peygamberlerin Ortak Sünneti

Zeyd b. Hâlid el-Cühenî"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetime sıkıntı verecek olmasaydım, onlara her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim.”

(D47 Ebû Dâvûd, Tahâret, 25; T23 Tirmizî, Tahâret, 18)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 449 - 450 - 451


Tarih Ve Medeniyet / Ağız ve Diş Temizliği: Peygamberlerin Ortak Sünneti

Abdurrahman b. Ebû Atîk, babası aracılığıyla Hz. Âişe"den şunu nakletmiştir: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Misvak ağzı temizler, (ağzı temizlemek de) Allah"ı hoşnut eder.”

(N5 Nesâî, Tahâret, 5)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 449 - 450 - 451


Tarih Ve Medeniyet / Beden Bakımı ve Temizliği: Bedeninin Senin Üzerinde Hakkı Var!

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Allah temizdir ancak temiz olan şeyleri kabul eder…”

(M2346 Müslim, Zekât, 65)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 459 - 460 - 461


Tarih Ve Medeniyet / Beden Bakımı ve Temizliği: Bedeninin Senin Üzerinde Hakkı Var!

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her yedi günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah"ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır.”

(M1963 Müslim, Cum"a, 9; B897 Buhârî, Cum"a, 12)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 459 - 460 - 461


Tarih Ve Medeniyet / Beden Bakımı ve Temizliği: Bedeninin Senin Üzerinde Hakkı Var!

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin.”

(D4163 Ebû Dâvûd, Tereccül, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 459 - 460 - 461


Tarih Ve Medeniyet / Beden Bakımı ve Temizliği: Bedeninin Senin Üzerinde Hakkı Var!

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Beş şey fıtratın (yaratılışın) gereğidir: Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek.”

(B6297 Buhârî, İsti"zân, 51; M597 Müslim, Tahâret, 49)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 459 - 460 - 461