1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Beden Bakımı ve Temizliği: Bedeninin Senin Üzerinde Hakkı Var!

Ebû Berze el-Eslemî"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Kıyamet gününde) hiçbir kul, ömrünü nasıl ve nerede tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdayamayacaktır.”

(T2417 Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 459 - 460 - 461


Tarih Ve Medeniyet / Uyku: Uykunuzu Bir Dinlenme Vesilesi Kıldık

Abdullah b. Ebû Katâde"nin, babasından naklettiğine göre,

(bir sefer dönüşü hep birlikte uyuyakaldıklarında) Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah dilediği zaman (uyutmak suretiyle) ruhlarınızı alır, dilediği zaman da (uyandırarak) geri verir…”

(N847 Nesâî, İmâmet, 47)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 469 - 470 - 471


Tarih Ve Medeniyet / Uyku: Uykunuzu Bir Dinlenme Vesilesi Kıldık

Amr b. Osman b. Affân"ın, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sabah uykusu, rızkın azalmasına sebep olur.”

(HM530 İbn Hanbel, I, 73)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 469 - 470 - 471


Tarih Ve Medeniyet / Uyku: Uykunuzu Bir Dinlenme Vesilesi Kıldık

Câbir b. Abdullah"ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dâvûd"un oğlu Süleyman Peygamber"in annesi, Süleyman"a şöyle demişti: "Evlâdım! Geceleyin fazla uyuma! Zira geceleyin fazla uyumak, kişiyi kıyamet günü fakir bırakır."”

(İM1332 İbn Mâce, İkâmet, 174)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 469 - 470 - 471


Tarih Ve Medeniyet / Uyku: Uykunuzu Bir Dinlenme Vesilesi Kıldık

Ebû Berze"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da (oturup) konuşmayı hoş karşılamazdı.

(B568 Buhârî, Mevâkîtü"s-salât, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 469 - 470 - 471


Tarih Ve Medeniyet / Uyku: Uykunuzu Bir Dinlenme Vesilesi Kıldık

Berâ b. Âzib, Hz. Peygamber"in (sav) kendisine şunları söylediğini bildirmiştir:

“Yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: "Allah"ım! Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım, sana karşı ümit ve korku besleyerek… Senden sığınacak yer yine sensin, senden kurtulacak yer de yine sensin. Allah"ım! İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim." Şayet o gece ölecek olursan fıtrat üzere ölürsün. (Uyumadan önce) söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.”

(B247 Buhârî, Vudû", 75)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 469 - 470 - 471


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Amr b. Şuayb"ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah, nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever.”

(T2819 Tirmizî, Edeb, 54; HM20176 İbn Hanbel, IV, 438)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Ebû Ümâme"nin naklettiğine göre, Resûlullah"ın (sav) ashâbı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resûlullah (sav), “Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır!” buyurdu.

(D4161 Ebû Dâvûd, Tereccül, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah, kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye (rahmet nazarıyla) bakmaz.”

(M5453 Müslim, Libâs ve zînet, 42; B5783 Buhârî, Libâs, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” Bu söz üzerine bir adam,

“İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır.” deyince Hz. Peygamber (sav), “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir.” buyurmuştur.

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481