1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Giyim Kuşam ve Süslenme Âdâbı: Takva Elbisesini Giyebilmek

Ebû Saîd anlatıyor:

“Resûlullah (sav) yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek ya da ridâ olsun o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi: "Allah"ım, sana hamdolsun! Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınıyorum."

(T1767 Tirmizî, Libâs, 29; D4020 Ebû Dâvûd, Libâs, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 479 - 480 - 481


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Temîm kabilesinden Hz. Peygamber"in vahiy kâtibi olan Hanzala şunları anlatmıştır:

“Resûlullah"ın (sav) yanındaydık… O şöyle buyurdu:

"Hanzala! Benim yanımdaki hâlinizi ayrıldıktan sonra da sürdürseydiniz melekler evinizdeyken —ya da yolda— sizinle musâfaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, (insan bu!) bazen öyle bazen böyle!"

(İM4239 İbn Mâce, Zühd, 28)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), “Ben sadece doğruyu söylerim.” buyurdu. Sahâbeden bazıları,

“Yâ Resûlallah! Sen bize şaka yapıyorsun ama!” dediler. Bunun üzerine Peygamber (sav), “Ben, sadece doğruyu söylerim.” buyurdu.

(HM8462 İbn Hanbel, II, 341)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Abdurrahman b. Ebû Leylâ"nın Hz. Muhammed"in (sav) bazı sahâbîlerinden işittiğine göre, (bir sahâbînin, arkadaşını şaka yapmak amacıyla korkuttuğunu duyunca) Hz. Peygamber (sav), “Bir Müslüman"ın diğer bir Müslüman"ı korkutması helâl olmaz.” buyurmuştur.

(D5004 Ebû Dâvûd, Edeb, 85)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yarış ancak ok atmada ya da at veya deve koşturmada yapılır.”

(N3615 Nesâî, Hayl ve sebk ve ramy, 14)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Hz. Âişe"nin anlattığına göre, kendisi bir kadını ensardan bir adamla evlendirmişti. (Düğün merasimi esnasında) Allah"ın Peygamberi (sav), “Âişe! Sizin eğlenceniz yok mu? Oyun ve eğlence ensarın hoşuna gider.” buyurmuştu.

(B5162 Buhârî, Nikâh, 64)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Şakalaşma ve Eğlence: Eğlenirken de Ölçülü Olmalı

Ukbe b. Âmir"in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Ancak üç çeşit eğlence vardır: Kişinin atını eğitmesi, eşi ile hoş vakit geçirmesi, yayı ve oku ile atış yapması…”

(D2513 Ebû Dâvûd, Cihâd, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 491 - 492 - 493


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Hz. Âişe anlatıyor:

“Yanımda ensarın cariyelerinden iki küçük kız Buâs gününe dair (ensarı öven ve düşmanlarını yeren sözlerden oluşan) şarkılar söylüyorlardı. Bu iki küçük kız şarkıcı da değillerdi. Bu esnada Ebû Bekir yanıma girdi ve "Resûlullah"ın (sav) evinde şeytan işi çalgılar ha!" dedi. Bu olay bayram günü yaşanmıştı. Resûlullah (sav) bunun üzerine, "Ebû Bekir! Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır." buyurdu.”

(M2061 Müslim, Îdeyn, 16; B952 Buhârî, Îdeyn, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Enes (b. Mâlik) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (sav) Medine"ye geldiğinde halkın eğlence ile geçirdiği iki gün vardı. Hz. Peygamber: "Bu iki gün(ün özelliği) nedir?" diye sordu. "Câhiliye döneminde o günlerde eğlenirdik." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Fıtır (Ramazan) bayramlarıyla değiştirdi."

(D1134 Ebû Dâvûd, Salât, 239)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Berâ" (b. Âzib) anlatıyor:

“Hz. Peygamber"in (sav) hutbe verirken şöyle buyurduğunu işittim: "Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur."

(B951 Buhârî, Îdeyn, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505