1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Resim ve Heykel: Tapınmak İçin Değil

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İçinde heykeller veya suretler bulunan eve melekler girmez.”

(M5545 Müslim, Libâs ve zînet, 102)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 523 - 524 - 525


Tarih Ve Medeniyet / Resim ve Heykel: Tapınmak İçin Değil

Ebû Zür"a anlatıyor:

“Ebû Hüreyre ile birlikte Mervân"ın evine girdim. Ebû Hüreyre evin içinde suretler görünce şöyle dedi: Resûlullah"ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim:"Yüce Allah, "Benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar, (güçleri yetiyorsa) bir karınca, bir buğday tanesi veya bir tek arpa yaratsınlar!" buyurdu."”

(M5543 Müslim, Libâs ve zînet, 101; B5953 Buhârî, Libâs, 90)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 523 - 524 - 525


Tarih Ve Medeniyet / Güzellik ve Sanat: Allah Güzelliği Sever

Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” Bu söz üzerine bir adam,

“İnsan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır!” deyince Resûlullah (sav), “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçümsemektir.” buyurmuştur.

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 533 - 534 - 535


Tarih Ve Medeniyet / Güzellik ve Sanat: Allah Güzelliği Sever

Ebû Recâ" el-Utâridî anlatıyor: Bir gün İmrân b. Husayn, üzerinde daha önce ve daha sonra görmediğimiz desenli ipek bir şal ile yanımıza çıkageldi ve dedi ki,

“Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Yüce Allah kime bir nimet verdiyse, şüphesiz O (cc) nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever."

(HM20176 İbn Hanbel, IV, 438)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 533 - 534 - 535


Tarih Ve Medeniyet / Güzellik ve Sanat: Allah Güzelliği Sever

Şeddâd b. Evs"ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir...”

(T1409 Tirmizî, Diyât, 14)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 533 - 534 - 535


Tarih Ve Medeniyet / Güzellik ve Sanat: Allah Güzelliği Sever

İbn Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle derdi:

“Allah"ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.”

(HM3823 İbn Hanbel, I, 403)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 533 - 534 - 535


Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

İbn Ömer anlatıyor:

“Resûlullah (sav) ile birlikte idim. Ensardan bir adam gelerek Hz. Peygamber"e (sav) selâm verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah"ın Resûlü! Müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Hz. Peygamber, "Ahlâk bakımından en güzel olanları." buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hz. Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları. İşte onlar en akıllı olanlardır." diyerek cevap verdi.”

(İM4259 İbn Mâce, Zühd, 31)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547


Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Lezzetleri yok edeni (yani ölümü) çok hatırlayın.”

(N1825 Nesâî, Cenâiz, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547


Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

Esmâ bnt. Umeys el-Has"amiyye"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“...(Gaflete) dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır! Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır!...”

(T2448 Tirmizî, Sıfâtü"l-kıyâme, 17)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547


Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

Ubâde b. Sâmit"ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah"a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah"a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.”

(B6507 Buhârî, Rikâk, 41)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547