1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

Enes b. Mâlik"ten (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, "Allah"ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al!" desin.”

(B5671 Buhârî, Merdâ, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547


Tarih Ve Medeniyet / Ölüm: Her Can Ölümü Tadacaktır

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ölmek üzere olanlarınıza, "Lâ ilâhe illâllâh" (sözünü) telkin edin.”

(M2125 Müslim, Cenâiz, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 545 - 546 - 547


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından (ra) nakledildiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Ölenlerin ardından) avuç içi ile yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve câhiliye âdeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir.”

(B1294 Buhârî, Cenâiz, 35)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

Hz. Ali"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, (kefenine) güzel koku sürer, (cenazesini) taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü (olumsuz şeyleri) yaymazsa anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur.”

(İM1462 İbn Mâce, Cenâiz, 8)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye samimiyetle dua edin.

(D3199 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56; İM1497 İbn Mâce, Cenâiz, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

Abdullah b. Ca"fer"in naklettiğine göre, Ca"fer"in ölüm haberi gelince Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ca"fer ailesi için yemek hazırlayın, çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir hâl geldi.”

(T998 Tirmizî, Cenâiz, 21)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

İbn Ömer"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.”

(D4900 Ebû Dâvûd, Edeb, 42; T1019 Tirmizî, Cenâiz, 34)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Cenaze Merasimi: Âhiret Yolcusuna Son Görev

Sa"d b. Ubâde anlatıyor:

“Yâ Resûlallah, annem vefat etti. Onun için sadaka verebilir miyim?” dedim. Hz. Peygamber “Evet.” dedi. “Hangi sadaka daha değerlidir?” dedim.

“(Susuz kalmışlara) su vermek.” buyurdu.

(N3694 Nesâî, Vesâyâ, 9)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 555 - 556 - 557


Tarih Ve Medeniyet / Kabir: Ebediyete Açılan Kapı

Hz. Osman"ın azatlı kölesi Hâni" anlatıyor:

Osman b. Affân bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona, "Cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun?" denildiğinde şöyle cevap verdi: "Resûlullah (sav) buyurdu ki, "Kabir, âhirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir."”

(İM4267 İbn Mâce, Zühd, 32; T2308 Tirmizî, Zühd, 5)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 567 - 568 - 569


Tarih Ve Medeniyet / Kabir: Ebediyete Açılan Kapı

Abdullah b. Ömer"den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Biriniz öldüğü zaman, ona, varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlinden ise cennetliklerin yeri, cehennem ehlinden ise cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona, "İşte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek." denilir.”

(B1379 Buhârî, Cenâiz, 89)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 567 - 568 - 569