1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Kabir: Ebediyete Açılan Kapı

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kul, kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve "Bu zât hakkında ne dersin?" diye (peygamberini) sorarlar. Eğer o kul mümin ise, "Şehâdet ederim ki o Allah"ın kulu ve Resûlü"dür." diye cevap verir. Ona, "Cehennemdeki yerine bak! Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi." denilir.” Allah"ın Peygamberi (sav), “O kişi her iki yerini birden görür.” buyurdu.

(M7216 Müslim, Cennet, 70)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 567 - 568 - 569


Tarih Ve Medeniyet / Kabir: Ebediyete Açılan Kapı

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

“Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah"ım, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccâl"in fitnesinden sana sığınırım."

(B1377 Buhârî, Cenâiz, 87)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 567 - 568 - 569


Tarih Ve Medeniyet / Kabir Ziyareti: Selâm, Dua ve İbret

Süleyman b. Büreyde"nin, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav), ashâbına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmişti:

“Selâm size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri! Bizler de inşallah size katılacağız. Allah"tan bize ve size afiyet dilerim.”

(M2257 Müslim, Cenâiz, 104)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 577 - 578 - 579


Tarih Ve Medeniyet / Kabir Ziyareti: Selâm, Dua ve İbret

İbn Büreyde"nin, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım, artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette tezkire (ölümü hatırlatma ve ibret) vardır.”

(D3235 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 75, 77)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 577 - 578 - 579


Tarih Ve Medeniyet / Kabir Ziyareti: Selâm, Dua ve İbret

İmam Mâlik"in, Zeyd b. Eslem aracılığıyla Atâ b. Yesâr"dan naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ım, kabrimi ibadet yeri hâline getirme! Peygamberlerinin kabrini mescit hâline getiren ümmete Allah"ın gazabı şiddetli olur.”

(MU419 Muvatta", Kasru"s-salât, 24; HÜ1073 Humeydî, Müsned, III, 252)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 577 - 578 - 579


Tarih Ve Medeniyet / Kabir Ziyareti: Selâm, Dua ve İbret

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de ziyaret yeri hâline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salâvat getirin.

Çünkü salâvatınız bana mutlaka ulaşır.”

(D2042 Ebû Dâvûd, Menâsik, 96—97; HM8790 İbn Hanbel, II, 367)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 577 - 578 - 579


Tarih Ve Medeniyet / Gelecek Zaman: Sona Yaklaştıkça

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İleride birtakım fitneler meydana gelecektir. O zaman oturan kişi, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Fitne çıkarmaya yeltenen kişi kendisini o fitnenin içinde buluverir. Kim de (fitneden kurtulup) sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın.”

(B7081 Buhârî, Fiten, 9)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 589 - 590 - 591


Tarih Ve Medeniyet / Gelecek Zaman: Sona Yaklaştıkça

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 589 - 590 - 591


Tarih Ve Medeniyet / Gelecek Zaman: Sona Yaklaştıkça

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine aldırmayacak!”

(B2059 Buhârî, Büyû", 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 589 - 590 - 591


Tarih Ve Medeniyet / Gelecek Zaman: Sona Yaklaştıkça

Temîm ed-Dârî"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Gece ve gündüzün ulaştığı her yere bu din ulaşacak; Allah, ister kerpiçten, isterse deve kılından yapılsın bu dinin kendisi tarafından içine girdirilmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu (kimi için) öyle bir izzet (kimi için de) öyle bir zillet olacaktır ki! Bu şekilde Allah, İslâm"ı aziz eyleyecek, küfrü ise zelil edecektir.”

(HM17082 İbn Hanbel, IV, 104)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 589 - 590 - 591