1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Âhiret: Bekâ Yurdumuz

Ebû Saîd el-Hudrî"den nakledildiğine göre,

“Sırat köprüsü nedir yâ Resûlallah?” diye soruldu. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid"de bulunan sa"dân denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminler (sırattan) kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış…”

(M454 Müslim, Îmân, 302)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 609 - 610 - 611


Tarih Ve Medeniyet / Şefaat: Hz. Peygamber'in Duası

Ebû Hüreyre"nin anlattığına göre o,

“Ey Allah"ın Resûlü! Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak bahşetti?” diye sormuş, Resûlullah (sav) şöyle cevap vermişti:

“Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın da sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah"tan başka ilâh olmadığına samimiyetle şehâdet eden kimse içindir.”

(HM10724 İbn Hanbel, II, 518)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 621 - 622 - 623


Tarih Ve Medeniyet / Şefaat: Hz. Peygamber'in Duası

Ebû Musa el-Eş"arî"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bana, şefaat etme ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercih yapma fırsatı verildi; ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir. Siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır. Aksine o, günahkârlar, çok hata işleyen ve kirlenenler içindir.”

(İM4311 İbn Mâce, Zühd, 37)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 621 - 622 - 623


Tarih Ve Medeniyet / Şefaat: Hz. Peygamber'in Duası

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum.”

(M487 Müslim, Îmân, 334)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 621 - 622 - 623


Tarih Ve Medeniyet / Şefaat: Hz. Peygamber'in Duası

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben âdemoğlunun efendisi, kabri ilk açılacak olan, ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım.”

(D4673 Ebû Dâvûd, Sünnet, 13)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 621 - 622 - 623


Tarih Ve Medeniyet / Şefaat: Hz. Peygamber'in Duası

Ebû Ümâme el-Bâhilî"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kur"an okuyun! Çünkü Kur"an, kıyamet gününde dostuna (okuyucusuna) şefaatçi olacaktır…”

(HM22546 İbn Hanbel, V, 255; M1874 Müslim, Müsâfirîn, 252)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 621 - 622 - 623


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Câbir (b. Abdullah) anlatıyor:

“Bir adam Hz. Peygamber"e (sav) gelerek, "Ey Allah"ın Resûlü! (Cennet ve cehennemi) gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resûlü,

"Allah"a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer; Allah"a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu.”

(M269 Müslim, Îmân, 151)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehennem: Yakıtı İnsan ve Taş Olan Azap Yeri

Abdullah b. Abbâs şöyle demiştir:

“Güneş tutuldu. Resûlullah (sav) namaz kıldırdı. Sonra, "Bana cehennem gösterildi. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim!" buyurdu.”

(B431 Buhârî, Salât, 51)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 649 - 650 - 651


Tarih Ve Medeniyet / Cehennem: Yakıtı İnsan ve Taş Olan Azap Yeri

İbn Abbâs"tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Cehennemliklerin yiyeceği olan) zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceği zakkum olan nasıl dayanacak!”

(T2585 Tirmizî, Sıfatü cehennem, 4)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 649 - 650 - 651


Tarih Ve Medeniyet / Cehennem: Yakıtı İnsan ve Taş Olan Azap Yeri

Ebû Saîd el-Hudrî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek, ayakkabılarının hararetinden beyni kaynayacak.”

(M514 Müslim, Îmân, 361)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 649 - 650 - 651