1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Cehennem: Yakıtı İnsan ve Taş Olan Azap Yeri

Adî b. Hâtim"in (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle (kendisini ateşten korusun.)”

(B6540 Buhârî, Rikâk, 49)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 649 - 650 - 651


Tarih Ve Medeniyet / Cennete Giden Yollar: Salih Ameller, Yüksek Ahlâkî Erdemler

Ebû Saîd el-Hudrî"den nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ey Ebû Saîd! Kim Rab olarak Allah"tan, din olarak İslâm"dan ve peygamber olarak Muhammed"den razı olursa ona cennet vacip olur.”

(M4879 Müslim, İmâre, 116)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 659 - 660 - 661


Tarih Ve Medeniyet / Cennete Giden Yollar: Salih Ameller, Yüksek Ahlâkî Erdemler

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın.”

(M194 Müslim, Îmân, 93)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 659 - 660 - 661


Tarih Ve Medeniyet / Cennete Giden Yollar: Salih Ameller, Yüksek Ahlâkî Erdemler

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cennete, kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve hassas) olan insanlar girecektir.”

(M7162 Müslim, Cennet, 27)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 659 - 660 - 661


Tarih Ve Medeniyet / Cennete Giden Yollar: Salih Ameller, Yüksek Ahlâkî Erdemler

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Peygamber"e (sav), "İnsanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir?" diye soruldu. O da, “Takva (Allah"a karşı sorumluluk bilinci) ve güzel ahlâktır.” diye cevap verdi.

(İM4246 İbn Mâce, Zühd, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 659 - 660 - 661


Tarih Ve Medeniyet / Cennete Giden Yollar: Salih Ameller, Yüksek Ahlâkî Erdemler

Ubâde b. Sâmit"ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. (Harama) bakmaktan sakının. Elinizi (kötü işlerden) çekin.”

(HM23137 İbn Hanbel, V, 323)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 659 - 660 - 661


Tarih Ve Medeniyet / Cennet: Sonsuz Esenlik Yurdu

Ebû Hüreyre"nin (ra) naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah, "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği

birtakım nimetler hazırladım.”

(B3244 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 8)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 669 - 670 - 671


Tarih Ve Medeniyet / Cennet: Sonsuz Esenlik Yurdu

Hemmâm b. Münebbih,

“Bu, bize Ebû Hüreyre"nin Resûlullah"tan (sav) naklettiği hadislerdir.” diyerek birtakım hadisler zikretti. Onlardan birisi de şu idi: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı ona Allah"ın, "Dile (ne dilersen)!" buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine, "Diledin mi?" diye soracak, "Evet." cevabını verdiğinde ise, "Dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir." buyuracaktır.”

(M453Müslim, Îmân, 301)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 669 - 670 - 671


Tarih Ve Medeniyet / Cennet: Sonsuz Esenlik Yurdu

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette, "Ey Allah"ın kulu, işte hayır budur!" diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse, cihad kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse, sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyân kapısından çağrılır.”

(N2240 Nesâî, Sıyâm, 43)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 669 - 670 - 671


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez.”

(M266 Müslim, Îmân, 148; T1998 Tirmizî, Birr, 61)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637