1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Resûlullah"a (sav), "İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir?" diye soruldu. Resûlullah, "Allah"tan sakınmak (takva) ve güzel ahlâktır." buyurdu. "İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir?" diye soruldu. Resûlullah, "Ağız/dil ve cinsel organdır." diye cevap verdi.

(T2004 Tirmizî, Birr, 62; İM4246 İbn Mâce, Zühd, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Abdullah (b. Mes"ûd) (ra) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz, doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında "doğru/sıddîk" olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında "yalancı/kezzâb" olarak tescillenir.”

(B6094 Buhârî, Edeb, 69)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637


Tarih Ve Medeniyet / Cehenneme Giden Yollar: Süfliyat ve Behîmî Arzular

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.”

(B6487 Buhârî, Rikâk, 28; M7130 Müslim, Cennet, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 635 - 636 - 637