1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

İbn Ömer"in naklettiğine göre, cenaze kabre konulurken Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi:

Bismillâhi ve alâ milleti Resûlillâh ” [(Seni) Allah"ın adıyla ve Resûlullah"ın dini üzere (kabre koyuyoruz). ]

(İM1550 İbn Mâce, Cenâiz, 38)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır/bereketsizdir.”

(İM1894 İbn Mâce, Nikâh, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Hz. Âişe şöyle demiştir:

“Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah"a ki yararlı şeyler O"nun nimetiyle tamamlanır." der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, "Her hâlükârda Allah"a hamdolsun." derdi.”

(İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Enes"ten nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir.”

(İM3805 İbn Mâce, Edeb, 55)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”

(M6932 Müslim, Zikir, 89)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Hamdele: Her Türlü Övgü, Âlemlerin Rabbine Özgü

Ebû Mâlik el-Eş"arî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillâh" mizanı doldurur. "Sübhânallâh" ve "Elhamdülillâh" göklerle yer arasını doldururlar...”

(M534 Müslim, Tahâret, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 183 - 184 - 185


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Salvele: Yüce Resûl'e Salât ve Selâm

Hakem"in işitip bize naklettiğine göre, Abdurrahman b. Ebû Leylâ şöyle demiştir:

“Kâ"b b. Ucre, benimle karşılaşınca, "Sana bir hediye vereyim mi?" dedi (ve şöyle devam etti): "Bir gün Peygamber (sav) yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah"ın Resûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz?" dedik. Allah Resûlü de şöyle buyurdu: "Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın." deyin.

(B6357 Buhârî, Deavât, 32; M908 Müslim, Salât, 66)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 193 - 194 - 195


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Salvele: Yüce Resûl'e Salât ve Selâm

Abdullah b. Mes"ûd"dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir.”

(T484 Tirmizî, Vitr, 21)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 193 - 194 - 195


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Salvele: Yüce Resûl'e Salât ve Selâm

Ali b. Ebû Tâlib"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir.”

(T3546 Tirmizî, Deavât, 100)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 193 - 194 - 195


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Salvele: Yüce Resûl'e Salât ve Selâm

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.”

(D2042 Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 193 - 194 - 195