1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Yaratılış: Yokluktan Varlığa

İmrân b. Husayn (ra), (çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde) Hz. Peygamber"in yanına girmiştim, Hz. Peygamber (sav), (yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine)… şöyle buyurmuştur:

“(Ezelde) Allah vardı ve O"ndan başka hiçbir şey yoktu…”

(B3191 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 231 - 232 - 233


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Yaratılış: Yokluktan Varlığa

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Ey Allah"ın Resûlü! Canlılar neden (hangi maddeden) yaratılmışlardır?” diye sordum. Resûlullah, “Sudan” buyurdu.

(T2526 Tirmizî, Sıfatü"l-cenne, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 231 - 232 - 233


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Yaratılış: Yokluktan Varlığa

Hz. Âişe"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 231 - 232 - 233


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Yaratılış: Yokluktan Varlığa

Ebû Hüreyre"nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecûsî yapar.”

(B1385 Buhârî, Cenâiz, 92)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 231 - 232 - 233


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Yaratılış: Yokluktan Varlığa

Ebû Musa el-Eş"arî"nin bize naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah, Âdem"i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Âdemoğulları (renk ve tabiat yönünden) yeryüzü kadar (değişik şekillerde vücuda) geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı (melez); kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi (huylu olarak dünyaya) geldi.”

(D4693 Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 231 - 232 - 233


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.”

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Ebû Zer"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.”

(İM4190 İbn Mâce, Zühd, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler.”

(HM3666 İbn Hanbel, I, 387)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Melekler: Âlemlerin Nurdan Varlıkları

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinlebulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar: "Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?" Melekler de "Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı." derler.

(B7429 Buhârî, Tevhîd, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 243 - 244 - 245


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Cinler: Allah'ın Görünmeyen Kulları

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle derdi:

“Allah"ım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele (gücü elde) ettim. Allah"ım! Beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilâh yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin, cinler ve insanlar ise ölümlüdürler.”

(M6899 Müslim, Zikir, 67)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 255 - 256 - 257