Lahak
  Lahn
  Lakab
  Lika
Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Terimleri Sözlüğü