1573 hadisden, 5 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"nin (ra) anlattığına göre,

Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah buyurdu ki, âdemoğlu zamana söver. Hâlbuki zaman(ı var eden) benim! Gece de gündüz de benim elimdedir."”

(B6181 Buhârî, Edeb, 101)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Bekre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki zaman(a ölçü olan yıl hesabı) Allah"ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki (ilk) biçimine dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü (savaşılması) haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar; Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Cümâdâ (el-âhir) ile Şâban arasındaki Mudar"ın Receb ayıdır.”

(B3197 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu:

“Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir.”

(M1969 Müslim, Cum"a, 13)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

İbn Abbâs"ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”

(B6412 Buhârî, Rikâk, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325