Tabaka
  Tâbi'
  Takvâ
  Ta'n
  Tarih
  Tarîk
  Tedvin
  Tefsir
  Telkin
  Tercih
  Turuk
Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Terimleri Sözlüğü