1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Bilgi / Rüya: Uykudaki Âlem

Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

“Allah Resûlü"nün (sav) ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya (rüyâ-ı sâdıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı...”

(B6982 Buhârî, Ta"bîr, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 463 - 464 - 465


Bilgi / Rüya: Uykudaki Âlem

Ebû Saîd el-Hudrî"den, Hz. Peygamber"i (sav) şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir:

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah"tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah"a hamdetsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah"a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.”

(B6985 Buhârî, Ta"bîr, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 463 - 464 - 465


Bilgi / Rüya: Uykudaki Âlem

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“En büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir.”

(B7043 Buhârî, Ta"bîr, 45)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 463 - 464 - 465


Bilgi / Rüya: Uykudaki Âlem

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır…”

(M5905 Müslim, Rü"yâ, 6)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 463 - 464 - 465


Bilgi / Hidayet: İslâm'ın Aydınlık Yolu

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav), amcası (Ebû Tâlib) ölürken kendisine,

“Lâ ilâhe illallâh (Allah"tan başka ilâh yoktur.) de ki ben de onunla kıyamet gününde senin için şahitlik edeyim.” dedi. Amcası bundan kaçınınca Allah, “Şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin…” (Kasas, 28/56) âyetini indirdi.

(M134 Müslim, Îmân, 41)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 475 - 476 - 477


Bilgi / Hidayet: İslâm'ın Aydınlık Yolu

Abdullah b. ed-Deylemî aracılığıyla, Abdullah b. Amr"ın, Resûlullah"tan (sav) şöyle işittiği nakledilmektedir:

“Yüce Allah mahlûkatını karanlık içerisinde yaratır ve nurunu onlar üzerine yayar. O nur kime isabet ederse hidayeti bulur. İsabet etmediği kimseler ise şaşar.” Abdullah b. Amr,

“İşte bunun için "Allah"ın ilmi üzere kalem kurudu." (Her şey Allah"ın ezelî bilgisiyle gerçekleşti.) diyorum.” demiştir.

(T2642 Tirmizî, Îmân, 18; HM6644 İbn Hanbel, II, 176)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 475 - 476 - 477


Bilgi / Hidayet: İslâm'ın Aydınlık Yolu

Câbir"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) insanlara hitap ederken önce lâyık-ı vechile Allah"a hamd ve senâ eder, sonra da “Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur; Allah"ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah"ın Kitabı"dır.” buyururdu.

(M2007 Müslim, Cum"a, 45)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 475 - 476 - 477


Bilgi / Hidayet: İslâm'ın Aydınlık Yolu

(Resûlullah"ın torunu) Hasan b. Ali (ra) şöyle demiştir:

“Allah Resûlü (sav) vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: "Allah"ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun."

(T464 Tirmizî, Vitr, 10)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 475 - 476 - 477


İman / Kelime-i Şehâdet: İslâm'ın Temeli

(Abdullah b. Ömer) anlatıyor; Babam Ömer b. Hattâb"ın bana naklettiğine göre… Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İslâm, Allah"tan başka ilâh olmadığına, Muhammed"in Allah"ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen; namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe"yi haccetmendir.”

(M93 Müslim, Îmân, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 489 - 490 - 491


İman / Kelime-i Şehâdet: İslâm'ın Temeli

İbn Ömer"in (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah"tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed"in Allah"ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

(B8 Buhârî, Îmân, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 489 - 490 - 491