1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

İbn Ezher"in azatlı kölesi Ebû Ubeyd anlatıyor:

“Ömer b. Hattâb (ra) ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: "Resûlullah (sav) şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür."”

(M2671 Müslim, Sıyâm, 138; B1990 Buhârî, Savm, 66)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ramazan, oruca başladığınız gün; Ramazan Bayramı, orucu bitirdiğiniz gün; Kurban Bayramı da kurban kestiğiniz gündür.”

(T697 Tirmizî, Savm, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 503 - 504 - 505


Tarih Ve Medeniyet / Yolculuk: Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak

Ebû Hüreyre"nin Hz. Peygamber"e ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste (sav) şöyle buyrulmuştur:

“Ancak üç mescide (ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir: Benim şu mescidim, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ.”

(M3384 Müslim, Hac, 511)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 513 - 514 - 515


Tarih Ve Medeniyet / Yolculuk: Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yolculuk, birinizin yeme içmesini ve uykusunu engelleyen bir çeşit sıkıntıdır. Bu sebeple (yolcu) işini bitirdiğinde bir an önce evine dönsün!”

(B1804 Buhârî, Umre, 19; B5429 Buhârî, Et"ıme, 30)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 513 - 514 - 515


Tarih Ve Medeniyet / Yolculuk: Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Üç dua şüphesiz kabul edilir: Babanın duası, yolcunun duası, mazlumun duası.”

(D1536 Ebû Dâvûd, Vitr, 29; T1905 Tirmizî, Birr, 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 513 - 514 - 515


Tarih Ve Medeniyet / Yolculuk: Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Üç kişi yolculuğa çıkacağı zaman aralarından birini başkan seçsinler.”

(D2609 Ebû Dâvûd, Cihâd, 80)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 513 - 514 - 515


Tarih Ve Medeniyet / Yolculuk: Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak

Abdullah (b. Ömer) şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav) yolculuk esnasında gece vakti yaklaşınca, "Ey yeryüzü! Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah"tır. Senin şerrinden, senin içindekilerin şerrinden, sende yaratılanların şerrinden ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah"a sığınırım. Aslan, yılan ve akrebin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah"a sığınırım." derdi.”

(D2603 Ebû Dâvûd, Cihâd, 75)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 513 - 514 - 515


Tarih Ve Medeniyet / Resim ve Heykel: Tapınmak İçin Değil

Nadr b. Enes anlatıyor:

“İbn Abbâs"ın yanında oturuyordum. Iraklı bir adam ona gelerek: "Ben şu resimleri yapıyorum, bu konuda ne dersin?" diye sordu. İbn Abbâs, "Yaklaş, yaklaş!" dedi. Ben Muhammed"in (sav) şöyle buyurduğunu işittim: "Kim dünyada (tapınmak üzere) bir resim yaparsa kıyamet günü kendisinden o yaptığı resme can vermesi istenir, fakat o, ona can veremez."

(N5360 Nesâî, Zînet, 113)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 523 - 524 - 525


Tarih Ve Medeniyet / Resim ve Heykel: Tapınmak İçin Değil

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak olanlar, (tapınmak için) resim/heykel yapanlardır.”

(M5537 Müslim, Libâs ve zînet, 98; B5950 Buhârî, Libâs, 89)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 523 - 524 - 525


Tarih Ve Medeniyet / Resim ve Heykel: Tapınmak İçin Değil

İmrân b. Hıttân"dan nakledildiğine göre, Hz. Âişe (ra) ona şöyle rivayet etmiştir:

“Peygamber (sav) kendi evinde, üzerinde haç resimleri bulunan hiçbir şeyi bırakmamış, onları yok etmiştir.”

(B5952 Buhârî, Libâs, 90)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 523 - 524 - 525